Szczecin - produkcja rozdzielni elektrycznych

Zakład Elektromechaniczny - Dariusz Szwarc

Zakład Elektromechaniczny - Dariusz Szwarc
    ul.Ofiar Stutthofu 13-15
    72-010 Police

    kom. 604-886-174
    tel./fax 914212813
    mail: szwarcdariusz@wp.pl